Vadovaujantis 2010 m. sausio 22 dienos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kuriuo patvirtinta nauja Lietuvos higienos norma bendrojo lavinimo mokykloms, mokiniai iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos turi pateikti pažymėjimą (statistinė apskaitos forma NR. 027-1/a) apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus. Pažymą privalu pristatyti mokyklinio ugdymo įstaigai.

Vaiko sveikatos pažymėjimą išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Tereikia apsilankyti pas savo šeimos gydytoją ar pediatrą įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti ir nuvykti nurodytu laiku. Vasarą atostogauja ir gydytojai, todėl sveikatos tikrinimą geriau suplanuoti iš anksto ir nelaukti termino pabaigos. Tai, kad pažymą reikia pristatyti iki rugsėjo 15 dienos, nesuteikia galimybės patekti pas gydytoją be eilės. Sveikatos pažymėjimo galiojimo laikas – vieneri metai, todėl pravartu pagalvoti apie tai, kad patikrą ateityje galima atlikti mokslo metų antrojoje pusėje. Gavusiems pažymą metų pradžioje, pakartotinai prieš rugsėjį tikrintis nėra būtina. Svarbu ir tai, kad vaikas (asmuo neturintis 18 metų) turi būti lydimas bent vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima.

Ypatingai aktualu tai, kad vaiko sveikatos pažymėjime būtų kuo išsamesnė informacija, kurią išanalizavę visuomenės sveikatos priežiūros specialistai,galėtų tinkamai patarti pedagogams ir tėvams, į ką atkreipti dėmesį organizuojant ugdymo procesą. Pažymėjime turi būti užpildytos visos nurodytos grafos: vaiko ūgis, svoris, fizinio išsivystymo įvertinimas bei kūno masės indeksas, taip pat kraujospūdis, klausos ir regos būklė.

Pažymoje gydytojas turi pažymėti visas patikrintas ir normaliai funkcionuojančias vaiko organizmo sistemas, o kitoje eilutėje nurodyti organizmo sistemų sutrikimus, jei tokie sveikatos patikrinimo metu buvo nustatyti (kraujotakos, kvėpavimo, nervų, virškinimo, urogenitalinės, skeleto-raumenų, dantų, kraujo, odos ir jos priedų) ir įrašyti nustatytą diagnozę. Pažymos pabaigoje gydytojas pateikia išvadas ir rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, įskaitant kūno kultūros ugdymą (pagrindinė, parengiamoji, specialioji grupė; dietos, vengtini alergenai ir kt.). Taip pat gydytojas nurodo priežastis ir pirmosios pagalbos priemones, jei vaikui gali prireikti skubios pagalbos mokykloje (dėl alergijos, astmos, lėtinių ligų ir kt.). Dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas, be kurio apžiūros ir išvadų sveikatos pažymėjimas negali būti išrašytas.

Pažymėjimo turinys yra visiškai konfidencialus, todėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistai vykdantys veiklą ugdymo įstaigose, vadovaudamiesi asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, diagnozes į žurnalus surašo tik TLK-10 numatytais kodais ir pateikia tik apibendrintas rekomendacijas. Tėveliai ir vaikai gali būti ramūs, kad niekas nežinos tikslios jų diagnozės, bet tuo pačiu bus užtikrinama, kad ugdymo proceso metu mokinio sveikatai nebus pakenkta. Žinoma, tėvams pageidaujant ar leidus, pedagogams gali būti suteikta išsami informacija apie vaiko sveikatos problemas.

Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro inf.